Spausdinti

SANDRAUGOS ”KITOKIA LIETUVA” PREZIDIUMUI

Ringuvos g. 61, LT-45243 Kaunas, Lietuva

 

P R A Š Y M A S

 

__________________________ 2013 m. _________________mėn. ____

Vieta

 

 

Aš, _____________________________________________________________________________

Vardas Pavardė Asmens kodas

 

________________________________________________________________________________

Adresas

 

________________________________________________________________________________

Telefonas El. paštas

prašau apsvarstyti mano prašymą tapti Sandraugos “KITOKIA LIETUVA” dalyviu.

 

Pasirašydamas patvirtinu, kad:

 

  • su Sandraugos “KITOKIA LIETUVA” įstatais susipažinau,

 

________________

  • Sandraugos “KITOKIA LIETUVA” tikslus palaikau,

 

________________

  • partijoms ir kitoms politinėms organizacijoms priklausau,

 

________________

  • sutinku, jog mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi, saugomi ir naudojami Sandraugos “KITOKIA LIETUVA” tikslams pasiekti bei bendravimui su manimi ar mano įgaliotaisiais asmenimis.

 

 

________________

 

Norėčiau ir galėčiau aktyviau prisidėti prie Sandraugos veiklos šiuose baruose:

 

☂ pagalba ir dalyvavimas Sandraugos renginiuose,

parašų rinkimas, informacijos platinimas,

įvairūs darbai Sandraugos būstinėje ir kitose vietose,

_________________________________________________________________

(įrašyti kitus pagalbos Sandraugai barus)

 

 

Mano kontaktiniai duomenys bendravimui su Sandrauga “KITOKIA LIETUVA“:

☂ aukščiau prašyme nurodyti,

☂ _______________________________________________________________________

Adresas

___________________________________________________________________________

Telefonas El. paštas

 

 

_____________________________________ ________________________

Vardas, Pavardė Parašas

 

 

Sandraugos “KITOKIA LIETUVA“ žymos:

 

Prašymas priimtas: __________________ ___________________________ _______________

Data Sandraugos atstovas Parašas

 

 

 

 

Nuoroda Parsisiūsti